PROJEKTY OBROZENÍ

1 SVOBODA A NEZÁVISLOST

Projekt „INDEPENDENT“ – nový životní styl lidského obydlí, ve svobodě a co možná nejmenší závislosti na externích zdrojích, a pokud možno nulovým zatížením životního prostředí. (Víme, že to jde 😉 ) Výsledkem takového způsobu bydlení pak bude návrat ke zdravému, přirozenému způsobu života, s přirozenými rytmy, a s přirozenými vztahy.

2 ČISTÁ ENERGIE

Projekt „ČISTÉ ENERGIE“ – vývoj a výzkum v oblasti přirozené Energie – pro provoz a životní potřeby Lidí, včetně pohonu uživatelských prostředků, potřebných pro lidskou činnost. Energie na bázi přirozených a neškodlivých zdrojů Energie – bez zátěže a znečištění životního prostředí.

3 ZDRAVÍ

Projekt „NATURNATAL“ – rádi bychom vybudovali „Léčebnu pro Zdraví“, kde chceme dokázat, že přirozené léčby, a imunostimulace přirozeně dostupnými, přirozenými přírodními prostředky, a přirozeně zdravý životní styl, a strava, jsou základem pevného zdraví a duševní pohody každého Člověka. (Ve zdravém těle zdravý Duch.)