ZÁKLADNÍ CÍL OBROZENÍ

Ochrana přirozeného lidského života, ochrana práv Člověka od zrození, a ochrana přirozeného životního prostředí Člověka – tedy přírody, a jejích zdrojů, které Země přirozeně skýtá Člověku. S pokorou, respektem a s Láskou.